პროექტი ,,არტ დღეები” დევნილი ბავშვებისათვის წარმოადგენდა ახალაგზრდულ იდეას, რომელიც თეოდორ ჰოის კოლეგიის, მიტოსტისა და რობერტ ბოშის ფონდის მხარდაჭერით განხორციელდა. პროექტის მიზანი იყო ომის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის, კერძოდ კი ბავშვებისათვის სასიამოვნო გარემოს შექმნა, მათი უნარების რეალიზაცია, პროექტის ფარგლებში შესრულებული ნამუშევრების ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობა და ამ უკანასკნელის დაინტერესება არსებული პრობლემატიკით.

2018-03-14T11:39:07+00:00