ევროპის მდინარეთა ქსელის კოორდინებით ევროპის მდინარეებში ცურვის დღესთან დაკავშირებით დიდი ნახტომის შეჯიბრება (Big Jump Challenge) იმართება. დიდი ნახტომის შეჯიბრება არის ახალგაზრდული კამპანია, რომელიც მხარს უჭერს მათ, გამოიყენონ კრეატიული მეთოდები წყლის დაცვის პოპულარიზაციისათვის. კრეატიული განვითარების ცენტრი, როგორც ახალგაზრდული იდეებისა და აქტივობების მხარდამჭერი, აღნიშნული კამპანიის ერთადერთი ქართული პარტნიორი ორგანიზაციაა.

2018-03-14T12:24:07+00:00